Rakipsiz 2000 Tarifesi

63
Detaylar
Faturalı
12 Ay Taahhütlü
Yeni Aboneler

Rakipsiz 2000 Tarifesini seçin, hem takımınızı destekleyin hem de Her yöne 2000 dakika, Her Yöne 2000 SMS ve 4 GB internetin keyfini çıkarın!

Tarife Bilgisi
Numaranızı taşıyarak, yeni hat alarak,  faturalı Fenercell tarifelerden geçiş yaparak   Rakipsiz 2000 Tarifeleri’nden yararlanabilirsiniz!

Rakipsiz 2000 ile ayda 63  TL‘ye her yöne tam 2000 dakika + 2000 SMS + 4 GB cepten internet!

Ücretlendirme

  Rakipsiz 2000 
Taahhütlü Aylık Ücret* 55 TL
Taahhütsüz Aylık Ücret** 63 TL
Aylık Ücretsiz Cepten İnternet 4 GB
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi 2000 Dk
Aylık Ücretsiz Her Yöne SMS 2000 SMS
Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her Yöne 60 Kr/Dk
SMS 60 Kr/SMS
MMS 99 Kr/MMS

*Yeni Hat  Tesisi ve Numara Taşıma yoluyla tarifeye kaydolup 12 fatura dönemi boyunca  Fenercell’in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan  müşterilerimiz için 12 fatura dönemi boyunca geçerli olan fiyattır. 12 fatura  dönemi sona erdiğinde 63 TL’lik taahhütsüz aylık ücret geçerli olacaktır.

**Yeni Hat Tesisi ve Numara Taşıma yoluyla tarifeye kaydolup taahhüt vermeyen  müşterilerimiz için aylık ücret 63 TL olarak uygulanacaktır.

Tüm  ücretlendirme detayları

Detaylar
Hemen Tarifeye Geçin 
Hiçbir geçiş ücreti ödemeden numaranızı taşıyarak veya  yeni hat tesisi ile Rakipsiz 2000 tarifesine geçmek için Fenercell bayilerine gelin!

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

 • Numara taşıma, yeni hat tesisi ve Fenercell’in faturasız tarifelerinden  geçiş yoluyla Rakipsiz 2000 Tarifesine kayıt olan müşterilerimiz için tarifenin  aylık ücreti 63 TL’dir. Söz konusu müşterilerimizin, tarifeye kayıt tarihinden  itibaren ilk 60 gün içerisinde SMS ya da Fenercell Müşteri Hizmetleri aracılığıyla  12 fatura dönemi boyunca Fenercell’in faturalı tarifelerinde kalma sözü vermeleri  durumunda, taahhüt verilen fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere 12  fatura dönemi boyunca Rakipsiz 2000 Tarifesi’nin aylık ücreti 55 TL olarak uygulanacaktır.
 • Fenercell müşterilerimiz FB2000 yazıp 5555‘e  göndererek, Fenercell bayilerine gelerek veya 907 Fenercell Müşteri Hizmetleri aracılığı  ile Rakipsiz 2000  tarifesine geçiş  yapabilirler.
 • Tarife kapsamında sunulan veri kullanım hizmeti sadece wap apn ve internet  apn üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki cepten  internet kullanım hakkı dolduğunda internet erişimi sonlandırılacaktır.
 • Dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke  içi, ev, iş, diğer operatörler ve Fenercell ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti  veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Tarife kapsamında sunulan her yöne  dakikalar sadece yurt içi kullanımda geçerlidir. Söz konusu dakikalar KKTC,  yurt dışı, web ve wap kullanımları kapsamamakta; 444 ile başlayan ve 1 ile  başlayan 3 haneli numaralar yönüne doğru yapılan aramaları kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS’ler yurt içi her yöne geçerli olup, yurt  dışı ve KKTC kullanımlarını,  web ve wap üzerinden yapılacak SMS  gönderimlerini kapsamamaktadır. Ücretsiz SMS’ler 444 ile başlayan ve 1 ile  başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri kapsamaktadır. Ücretsiz her yöne SMS hakları tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 60  Kr’tur.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan tarife kapsamında sunulan  dakika, SMS ve cepten internet hakkı ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Tarife kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer  edilemez.
 • Yurt içinde Fenercell hatlarınızdan yaptığınız 907 Fenercell Müşteri Hizmetleri aramaları yurtiçi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında görüşme başına 60 Kuruş olarak ücretlendirilmektedir.
 • Rakipsiz 2000 Tarifesi her yöne 2000 dakika ve 4 GB cepten internet  içermektedir. Tarifeye kayıt olan müşterilere tarifede kaldıkları süre boyunca  her fatura döneminde ücretsiz her yöne 2000 SMS hakkı tanımlanacaktır.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, geçiş durumlarında  müşterilerimiz adına düzenlenecek ilk faturalara, söz konusu fatura döneminde  15 günden fazla kullanım yapıldığı takdirde ilgili döneme ait tarife aylık  ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığı takdirde ise ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.
 • Tarife kapsamında diğer operatörlere numara taşıma, hat iptali, faturalı  hattan faturasız hatta geçiş durumlarında müşterilerimiz adına düzenlenecek son  faturalara ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin tümü yansıtılacaktır.
 • 15.04.2014 ve sonrası Fenercell’in faturalı ya da faturasız tarifelerinden  diğer operatörlere numarasını taşıyıp sonrasında tekrar tarifeye kaydolan  müşteriler ile Fenercell’in faturalı tarifelerinden faturasız tarifelerine geçiş  yapıp sonrasında tekrar tarifeye kaydolan müşterilerden bir kereye mahsus KDV  ve ÖİV dahil 30 TL kayıt ücreti alınacak ve söz konusu ücret müşterilerin ilk  faturalarına yansıtılacaktır.
 • 444 ile başlayan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifenizde her  yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer  tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise  tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Taahhüt Detayları

 • Rakipsiz 2000 Tarifesi’ndeki müşterilerimiz 12 fatura dönemi boyunca  Fenercell’in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunabilirler.
 • Tarifeden taahhütlü aylık ücret ile yararlanmak için tarifeye kayıt  tarihinden itibaren ilk 60 gün içerisinde Fenercell Müşteri Hizmetleri veya SMS  aracılığıyla taahhüt verilmesi gerekmektedir.
 • Tarifeye kayıt tarihlerinden itibaren ilk 60 gün  içerisinde taahhüt vermeyen müşterilerimiz tarifeden taahhütsüz aylık ücretler ile  yararlanacaklardır.
 • SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555’e ücretsiz SMS  gönderilmesi gerekmektedir.
 • Taahhüt kapsamındaki aylık ücret indirimi taahhüt verilen fatura dönemi  itibariyle verilmeye başlanacak ve 12 fatura dönemi boyunca verilecektir.
 • 12 fatura dönemi boyunca Fenercell’in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair  taahhüt verip, ilk 12 fatura dönemi içerisinde hat iptali yapan, hattının iptal  edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, Fenercell,  Taraftar  ve diğer işbirliği faturasız tarifelerine geçiş yapan müşterilerin  son faturalarına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler  toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı  yansıtılacaktır.
 • Taahhüt verip 12 fatura dönemi içerisinde Fenercell’in diğer faturalı  tarifelerine geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; ancak söz  konusu müşterilerin taahhütleri kaldığı yerden devam edecek; sonrasında hat  iptali yapmaları, hatlarının iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını  diğer operatörlere taşımaları, Fenercell, Taraftar  ve diğer işbirliği  faturasız tarifelerine geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturalarına  taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay  ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
 • Taahhütlü ücretler 12 fatura dönemi boyunca Fenercell’in faturalı tarifelerinde  kalma taahhüdü veren müşteriler için geçerli olacaktır. 12 fatura döneminin  bitiminden itibaren taahhütsüz ücretler geçerli olacaktır.

Kalan Kullanım Hakkı Sorgulama

 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve  cepten internet hakkı için INTERNET yazıp 5555’e SMS gönderilerek  öğrenebilirsiniz. Bu servis dakikalar için 6 saat, internet için 12 saat  öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Güncel borç bilgisi GUNCEL yazıp 5555’e gönderilerek son birkaç güne kadar  olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir Bu servisten ay içinde alınan  ilk ve 2. bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinde yapılan  diğer sorgulamalar ücretsizdir.
 • Internet ve SMS kullanım haklarınızın her biri için %80’i ve %100’ü  kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Tarifenizden kalan tüm haklarınızı hattınızdan 9333’ü ücretsiz arayarak da  öğrenebilirsiniz.

444’lü Aramalar 
444 ile başlayan aramaların ve özel servis  numaralarına yapılan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifede her yöne  ya da sabit hat yönüne kullanım hakkı var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifede  her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkı yok ise tarifenin sabit hat yönü  dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde Fenercell hatlarınızdan yaptığınız 907 Fenercell Müşteri Hizmetleri aramaları yurtiçi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında görüşme başına 60 Kuruş olarak ücretlendirilmektedir.