Güzel Gelecek Tarifesi

22
Detaylar
Faturalı
- Ay Taahhütlü
Özel

Pttcell’den engelli, gazi, şehit eşi, vazife malulü ve yakınlarına özel tarife!

Tarife Detayları

 • Engelli vatandaşlarımız gazi, şehit eşi, vazife malulü ve eşleri bu tarifelerden faydalanabilir. Ayrıca, kendi kimlikleriyle aldıkları hatlarda sevdiklerini çok avantajlı bu tarifelerden yararlandırabilirler.
 • Müşterilerimiz ilgili tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulan faturalı ve/veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olabilir.
 • Tarife kapsamında yurt içi her yöne 500 dakika, her yöne 500 SMS, 1 GB cepten internet, her yöne 100 MMS ve Pttcell’lilerle sınırsız konuşma ve mesajlaşma hakkı verilmektedir.
 • Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar, yurt içi her yöne geçerlidir. Sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler, 444’lü aramalar, 1xy yapısındaki özel servis numaraları ve şirketimiz ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamakta; yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve 1xy yapısındaki özel servis numaraları hariç diğer özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz konuşma ve mesajlaşma tüm bireysel Pttcell kullanımlarını kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS’ler yurt içi her yöne geçerli olup, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını, web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz MMS’ler yurt içi her yöne geçerli olup, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını, web ve wap üzerinden yapılacak MMS gönderimlerini kapsamamaktadır.
 • Şirketimiz, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ücretlendirme

 • Tarifedeki her yöne dakikaların tüketilmesi durumunda ücretlendirme 60 Kr/Dk, her yöne SMS’lerin tüketilmesi durumunda SMS ücreti 60 Kr olacaktır. Dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.
 • Tarife kapsamında sunulan veri kullanım hizmeti sadece wap apn ve internet apn üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. Her fatura döneminde tarifeler kapsamında sunulan internet kullanım hakları tükendiğinde, internet erişim hızı 1 kbps’a düşürülür ve paket aşım ücreti uygulanmaz.
 • Yurt içinde Pttcell hatlarından yapılan 788 Pttcell Müşteri Hizmetleri’ni aramalarda ücretlendirme yapılmamaktadır.
 • Ücretsiz her yöne MMS hakları tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme MMS başına 99 Kr’tur.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki  kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife kapsamındaki dakikalar tükendiğinde yurt içi ücretlendirme dakika başına 60 Kr’tur.
 • Ücretsiz her yöne SMS hakları tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 60 Kr’tur.
 • Yurt içi MMS ücretlendirmesi 0,99 kr/adet’tir.

Abonelik

İlgili tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulan faturalı ve/veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olunabilecektir. Engelli vatandaşlarımız gazi, şehit eşi, vazife malulü ve eşleri bu tarifelerden faydalanabilir. Ayrıca, kendi kimlikleriyle aldıkları hatlarda sevdiklerini çok avantajlı bu tarifelerden yararlandırabilirler.

Engelli vatandaşlarımız için gerekli belgeler:

 • Kimlik fotokopisi,
 • Son iki aydan birine ait sabit adres gösteren herhangi bir fatura,
 • %40 iş gücü kaybını belirtir sağlık raporu* veya
 • T.C. Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen özürlü kimliği veya;

Gazi, şehit eşi, vazife malulü ve eşleri için gerekli belgeler:

 • Mevcut abonelik evraklarına ek olarak Emekli Sandığı Serbest Kartı.
 • Engelli vatandaşlarımızın birinci dereceden yakınları kendi adına olan hatları ile bu tarifeden faydalanabilecektir.

Engelli vatandaşlarımızın yakınları için belgeler:

 • Mevcut abonelik evraklarına ek olarak engelli olan yakınlarına ait kimlik fotokopisi
 • Engelli kişiye ait %40 iş gücü kaybını belirten sağlık raporu, T.C. Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen özürlü kimliği ve Engelli Federasyonları, dernekleri ve vakıflarından alınan üye kartı
 • Yakınlığını belgeleyen anne-baba için kimlik, eş için evlilik cüzdanı, kardeş için de vukuatlı nüfus kayıt örneği

(*)16.12.2010 tarih ve 27787 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e uygun %40 iş gücü kaybını belirtir sağlık kurulu raporu.